Propozice závodu Dračí lodě Slezská Harta 2022

Dračí lodě Slezská Harta

Festival s podporou mikroregionu Slezská Harta a Moravskoslezského kraje

 

Termín:           19. 8. – 21. 8. 2022

Místo:              Leskovec nad Moravicí, Slezská Harta

Pořadatel:     Torrsen Sports s.r.o. a Dračí lodě Brno, z. s. ve spolupráci s mikroregionem Slezská Harta

Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky

 

Předběžný časový harmonogram závodu:

Pátek 19. 8. 2020 tréninky

14.30 – 19.00 hod      Možnost tréninkových jízd (po 30 minutách) pro přihlášené týmy v místě závodu.
                                      Nutnost napsat do přihlášky v případě zájmu o trénink konkrétní požadovaný čas.

20:30 hod                    Hudební program, občerstvení


Sobota 20. 8. 2022 200m

08.30 – 09.00 hod      Porada kapitánů

09.00 – 19.00 hod      Závody na 200m - rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále

19.30 – 20.00 hod      Defilé vítězů, předání cen

20:30 hod                    Hudební program, občerstvení

Neděle 22. 8. 2022 1000m

08.30 – 09.15 hod      Porada kapitánů

09.00 – 14.00 hod      Závody na 1 000m

14.30                            Defilé vítězů, předání cen

Soutěžní pravidla:       

Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk. Ihned následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále.   Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě. Při závodu na 1000m rozhoduje nejlepší dosažený čas.

 

Kategorie:

O pohár mikroregionu Slezská Harta - 20 pádlujících MIX
(minimální počet pádlujících 16 + bubeník) – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
určeno pro amatérské posádky z členských obcí Mikroregionu Slezská Harta, které reprezentují danou obec.

O pohár Moravskoslezského kraje (mimo mikroregion) – 20 pádlujících MIX
(minimální počet pádlujících 16 + bubeník) – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
Určeno pro všechny ostatní amatérské posádky bez rozdílu regionu.

 Junioři Juniorky – Junioři MIX20 pádlujícíchčlenové posádky můžou mít maximálně 18let.
(minimální počet pádlujících 16 + bubeník) – v posádce musí být minimálně 4 pádlující juniorky.

Kategorie SPORT MIX20 pádlujícíchv posádce musí být minimálně 8 pádlujících žen.
(minimální počet pádlujících 16 + bubeník) – kategorie je určená pro posádky, které se účastní i jiných závodů dračích lodí než samotného závodu na Slezské Hartě.
Pro posádky kategorie SPORT neplatí dále uvedené pravidlo o nepoužívání vlastních pádel.

 

Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel. V případě účasti osob mladších 15 let v posádce jsou tyto povinni použít po dobu pobytu na vodní hladině záchrannou vestu. Bubeník musí být starší 15 let.

 Startovné:

Startovné v roce 2022 činí 7.000,- Kč. Startovné je potřeba uhradit nejpozději do 31. 7. 2022 na účet Mikroregionu Slezská Harta 86-6966140287/0100 (do poznámky uveďte název posádky za kterou startovné platíte).

Startovné zahrnuje: 1 tréninkovou jízdu na dračí lodi s instruktorem v pátek v místě závodu (viz Předběžný časový harmonogram závodu), zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě a nedělním závodě (pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny), vstup do areálu závodiště zdarma (25 osob na posádku). 2 nepřenosné parkovací karty. Všichni závodníci jsou povinni použít pádla dodaná pořadatelem, tedy závodníci nemohou používat vlastní pádla! Po skončení závodu a vyhlášení výsledků následuje hudební program a výtečné občerstvení.

 

Přihlášky:

Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.dragonboatsport.cz nebo na www.dracilodeharta.cz . Případné dotazy k přihláškám zasílejte na info@torrsen-sports.cz, tel.: +420 725 606 745. Uzávěrka přihlášek je v úterý 9. 8. 2022.


Trať závodu:

200m – startuje se v 4 - 6 drahách z pevných bloků. Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou.
1000m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bloků, v pořadí dle výsledků na 200m, startér srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky.

Vyhlášení vítězů a předání cen:            Proběhne po absolvování rozhodujících jízd. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v sobotu večer. Každý tým na 1. - 3. místě obdrží pohár a věcné ceny.

 Cena o nejlepší kostým bubeníka:        V průběhu sobotního dne bude probíhat hodnocení nejlepšího kostýmu bubeníka dračí lodě. Vyhlášení proběhne při slavnostním vyhlášení sobotních výsledků.

Doplňující informace

Parkování:                                na parkovacích plochách u areálu závodiště za místní poplatek
Občerstvení:                            u závodiště budou v provozu stánky s občerstvením a nápoji
WC a sociální zařízení:          v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě
Ubytování:                                ve vlastních stanech v areálu závodiště, případné doporučení
                                                     ubytování   naleznete zde: Kde se ubytovat...

 

Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Manažer akce:                    Ing. Josef Havlík             josef@bruntal.tv                               +420 602 555 656
Ředitel závodu:                  Tomáš Blaška                 blaska@torrsen-sports.cz             +420 725 606 745
Technický ředitel závodu: Michal Osička                  osicka@torrsen-sports.cz             +420 608 654 609

Obecné dotazy směřujte na info@torrsen-sports.cz

V Brně dne 02. 05. 2022

 

Tomáš Blaška

ředitel závodu