Organizační pokyny pro závodníky

Zvolte si kapitána a sestavte vlastní tým - dračí posádku z kamarádů, kamarádek, manželek přátel i kolegů z firmy.

V pátek se v rámci tréninku naučíte pádlovat na dračí lodi a připravíme vás na sobotní i nedělní závody.

1. Propozice - pečlivě si přečtěte propozice k závodu a poté se přihlaste.

2. Přihláška - vyplňte přihlášku a pokud máte zájem o páteční trénink, zaškrtněte prosím příslušné tlačítko a do poznámky uveďte vámi preferovaný čas nebo náhradní. S přesným časem tréninku vás budeme kontaktovat.

3. Pravidla rozdělení posádek do kategorií
Propozice  soutěže  „O pohár Mikroregionu Slezská Harta“
Tato kategorie je určena pouze amatérským posádkám, z členských obcí Mikroregionu Slezská Harta, jenž  reprezentují danou  obec.  V uvedené kategorii smí reprezentovat každou obec pouze jeden tým a to ten, kterého se účastní přímo starosta dané obce, nebo když není starosta přímo členem posádky, tak ten tým, kterého starosta určí. Toto určení potvrdí příslušný starosta obce svým podpisem  na přihlášce týmu. Předseda Mikroregionu SH má také právo postavit jednu posádku. Příslušná přihláška musí splňovat veškeré náležitosti, jako přihláška jednotlivých obcí, tzn.  musí být opatřena podpisem předsedy Mikroregionu Slezská Harta.

Propozice soutěže „O pohár MSK - zbytek světa“
Tato kategorie je určena pro všechny ostatní amatérské posádky bez rozdílu regionu. Pro přihlášení jsou závazná pravidla dle pokynů uvedených na stránkách závodů.