Telefonní čísla tísňového volání

Telefonní čísla tísňového volání a pohotovostních a havarijních služeb

   

ODPOVĚDNÁ OSOBA – koordinační pracovník po celou dobu akce

737 949 315

HASIČI (KOPIS)

150

POLICIE ČR

158

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA

155

JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

112

VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

607 962 525

MĚSTSKÁ POLICIE

156

Poruchy elektrické sítě

840 850 860

Poruchy na plynové instalaci

1239

Poruchy na vodovodní instalaci

840 111 125