Podrobné informace pro posádky

Vážené kapitánky, vážení kapitáni, členové posádek!

Děkujeme Vám za přihlášení na závody dračích lodí na Slezské Hartě v ročníku 2022. Všichni jste stejně jako v předchozích letech zařazeni do bojů o dva poháry. O pohár Mikroregionu Slezská Harta budou zápolit podle dohodnutých pravidel pouze vybrané posádky z členských obcí svazku Mikroregionu Slezská Harta. Ostatní "nesportovní" posádky se utkají v boji o pohár MSK – „zbytek světa“. V letošním 8. ročníku tohoto závodu se pojede poprvé i kategorie SPORT. Tato kategorie je určena všem posádkám, které se účastní jiných závodů dračích lodí, než jen závodu na Slezské Hartě.  Podrobný rozpis tréninků a systém rozjížděk  na www.dracilodeharta.cz.

Z důvodů stále trvajícího velkého sucha, kdy hrozí zvýšené riziko vzniku požáru, množství pohybujících se účastníků akce a stanujících posádek, museli jsme přistoupit k různým organizačním opatřením, tak aby byla co nejvíce zajištěna bezpečnost celé akce. Žádáme o dodržování všech stanovených pravidel:

 1. Všichni startující musí podepsat prohlášení – posádkový list (na vlastní zodpovědnost, zdravotní stav, požární ochrana, GDPR apod. - viz pokyny pro závodníky).
 2.  Všichni startující musí dodržovat bezpečnostní zásady, zásady slušného chování a zásady požární ochrany (viz příloha pokyny pro dodržování požární ochrany). V celém areálu je přísný zákaz rozdělávání ohně a manipulace s otevřeným ohněm!
 3. Areál akce je rozdělen podle plánku na několik sektorů:
  • Prostor kolem vodní plochy je určen pouze jako zázemí pro posádky (nek táboření), pro časomíru, zdravotníky, k nastupování do lodí a vystupování z lodí a pro diváky.
  • Ve žlutém sektoru je pódium, prodejní stánky, stan organizátorů, stanyk posezení a atrakce pro děti.
  • Zelený sektor je určen k táboření. V tomto prostoru budou vyznačeny sektory pro ubytování jednotlivých posádek a také sektor pro táboření návštěvníků.Každá posádka bude mít přesně vymezený prostor o velikosti 220 m2, dokterého se musí posádky se svým zázemím vejít!!! Vjezd automobilem do tohoto sektoru je povolen pouze pro jedno vozidlo, a bude sloužit pro složení nebo naložení nákladu!!! Při příjezdu se kapitán posádky dostaví na akreditační centrum, které bude umístěno v budově informačního centra v Leskovci nad Moravicí č. p. 204, zde mu bude určen sektor pro táboření a budou mu předány ID pásky pročleny posádky a jedna povolenka k vjezdu do areálu tábořiště. Akreditační centrum pro posádky, možnost najíždění do areálu akce a stavění zázemí je od čtvrtku 18. 8. 2022 od 14:00 -18:00. Následně pak od pátku 19. 8. 2022 od 8:00. Na základě negativních zkušeností z loňského roku opětovně upozorňujeme na dodržování pokynu pořádkové služby a umístění svého zázemí do přidělených stanovišť !!! Každá posádka musí mít alespoň jeden hasicí přístroj!
  • Modrý sektor je určen k parkování vozidel. - Parkovné je stanoveno na 100 Kč/den i pro vozidla posádek.
 4. Nápoje budou podávány ve vratných EKOkelímcích.
 5. Zázemí posádek nebude možno napojit na hlavní elektrocentrálu. Musíme zajistit elektřinu přednostně pro organizátory, pódium a stánkaře.elektřinu přednostně pro organizátory, pódium a stánkaře.
 6. Celý areál bude nepřetržitě monitorován kamerami. Na dodržování všech stanovených pravidel a bezpečnostních opatření budou dohlížet hlídky PČR, Security a členové pořádkové služby a požárních hlídek.
 7. Veškeré další informace naleznete na stránkách akce www.dracilodeharta.cz
 8. V případě porušení těchto pravidel, nebo nerespektování pokynů pořadatelů, může být cele závodní družstvo diskvalifikováno a vyloučeno ze soutěže bez nároku na vrácení startovného.
 9. Stále hledáme pomocníky na organizování akce. Je-li někdo ochoten pomoci (žádáme zejména posádky z okolních obcí), kontaktujte prosím RNDr Kamilu Sochovou 728 282 567,nebo předsedu svazku Josefa Havlíka 724 180 677.

Přeji všem krásný sportovní a kulturní zážitek!

Ing. Josef Havlík – předseda MSH

ke stažení <<zde>>