Organizační pokyny pro návštěvníky

Vážení návštěvníci,

i v roce 2021 bude parkovné řešeno formou placeného stání. Poplatek za parkování byl stanoven na 100,- Kč / den (i pro závodníky). Za vstup do areálu závodiště budeme vybírat vstupné, které bude činit 100,- Kč na den, případně 200,- Kč na tři dny. Mládež do 18-ti let má vstup zdarma.

Někteří z vás, také hodlají na festivalu nocovat. V minulosti se stávalo, že si návštěvníci stavěli stany na parkovištích a podobně, toto je v letošním ročníku z mnoha hledisek nepřijatelné a zakázané!!! Pro tyto návštěvníky jsme zřídili Camp, který je na mapce areálu vyznačen červenou barvou a písmenem „A“. Cena za nocování v campu je 60,- Kč korun na osobu a noc + poplatek obci 30,- Kč za každý den. Ti kteří budou chtít využít našeho campu, se musí nahlásit v akreditačním středisku, které je umístěno v budově Informačního centra v Leskovci nad Moravicí na č. p. 204. Tam s nimi bude vybavena veškerá administrativa, včetně určení místa pro stanování.

Abychom festival přežili ve zdraví a bez problémů, musíme všichni dodržet několik nařízení. Všichni návštěvníci i závodníci musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek. Doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní nebo doložit negativní antigenní (POC) test starý nejvýše 72 hodin. Test musí být proveden v certifikovaném pracovišti, kde po provedení testu obdržíte potvrzení o provedení testu. Doložit můžete také prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dní před dnem konání akce, nebo potvrzením o očkování. Od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní.

Věříme, že veškerá organizační opatření povedou k hladšímu průběhu celé akce a k větší spokojenosti návštěvníků.