Vážené kapitánky, vážení kapitáni, členové posádek!

  • 9.8.2019

Děkujeme Vám za přihlášení na závody dračích lodí na Slezské Hartě v ročníku 2019. Všichni jste zařazení do bojů o dva poháry. O pohár Mikroregionu Slezská Harta budou zápolit podle dohodnutých pravidel pouze vybrané posádky z členských obcí svazku Mikroregionu Slezská Harta. Ostatní se utkají v boji o pohár MSK – „zbytek světa“. Podrobný rozpis tréninků a následně i systém rozjížděk najdete na www.dracilodeharta.cz.

Z důvodů stále trvajícího velkého sucha, kdy hrozí zvýšené riziko vzniku požáru, množství pohybujících se účastníků akce a stanujících posádek, museli jsme přistoupit k různým organizačním opatřením, tak aby byla co nejvíce zajištěna bezpečnost celé akce. Žádáme o dodržování všech stanovených pravidel:

1. Všichni startující musí podepsat prohlášení – posádkový list (na vlastní zodpovědnost, zdravotní stav, požární ochrana, GDPR apod. - viz pokyny pro závodníky).

2. Všichni startující musí dodržovat bezpečnostní zásady, zásady slušného chování a zásady požární ochrany (viz příloha pokyny pro dodržování požární ochrany). V celém areálu je přísný zákaz rozdělávání ohně a manipulace s otevřeným ohněm!

3. Areál akce je rozdělen podle plánku na několik sektorů:

  • Žlutý sektor kolem vodní plochy je určen pouze jako zázemí pro posádky (ne k táboření), pro časomíru, zdravotníky, k nastupování do lodí a vystupování z lodí a pro diváky.
  • V oranžovém sektoru je pódium, prodejní stánky, stan organizátorů, stany k posezení a atrakce pro děti.
  • Zelený sektor je určen k táboření. V tomto prostoru budou vyznačeny sektory pro ubytování jednotlivých posádek a také sektor pro táboření návštěvníků. Každá posádka bude mít přesně vymezený prostor o velikosti 220 m2, do kterého se musí posádky se svým zázemím vejít!!! Vjezd automobilem do tohoto sektoru je povolen pouze pro jedno vozidlo, a bude sloužit pro složení nebo naložení nákladu!!! Při příjezdu se kapitán posádky dostaví na akreditační centrum, které bude umístěno v budově informačního centra v Leskovci nad Moravicí č. p. 204, zde mu bude určen sektor pro táboření a budou mu předány ID pásky pro členy posádky a jedna povolenka k vjezdu do areálu tábořiště. Akreditační centrum pro posádky, možnost najíždění do areálu akce a stavění zázemí je od čtvrtku 22. 8. 2019 od 14:00 -18:00. Následně pak od pátku 23. 8. 2019 od 8:00. Na základě negativních zkušeností z loňského roku opětovně upozorňujeme na dodržování pokynu pořádkové služby a umístění svého zázemí do přidělených stanovišť!!! Každá posádka musí mít alespoň jeden hasicí přístroj!
  • Modrý sektor je určen k parkování vozidel. Parkovné je stanoveno na 50 Kč/den i pro vozidla posádek.

4. Nápoje budou podávány ve vratných EKOkelímcích.

5. Zázemí posádek nebude možno napojit na hlavní elektrocentrálu. Musíme zajistit elektřinu přednostně pro organizátory, pódium a stánkaře.

6. Celý areál bude nepřetržitě monitorován kamerami. Na dodržování všech stanovených pravidel a bezpečnostních opatření budou dohlížet hlídky PČR, Security a členové pořádkové služby a požárních hlídek.

7. Pro posádky nabízíme možnost objednání pamětních triček, viz. obrázek, které by si kapitán vyzvedl v informačním centru MSH společně s identifikačními pásky. Cena je stanovena na 250 Kč/kus. Realizace objednávek přes Informační centrum Leskovec nad Moravicí 204, mobil: +420 603 996 548, infocentrum@slezskaharta.eu, v   termínu do 12. 8. 2019.

8. Veškeré další informace naleznete na stránkách akce www.dracilodeharta.cz

9. V případě porušení těchto pravidel, nebo nerespektování pokynů pořadatelů, může být cele závodní družstvo diskvalifikováno a vyloučeno ze soutěže bez nároku na vrácení startovného.

Stále hledáme pomocníky na organizování akce. Je-li někdo ochoten pomoci (žádáme zejména posádky z okolních obcí), kontaktujte prosím starostu Leskovce nad Moravicí Bedřicha Buťáka 724 178 733 nebo předsedu svazku Josefa Havlíka 724 180 677.

Přeji všem krásný sportovní a kulturní zážitek!
Dne 23. 7. 2019
Ing. Josef Havlík – předseda MSH