Organizační pokyny pro poskytovatele služeb

Požární pokyny pro poskytovatele služeb ke stažení << zde >>

V letošním ročníku bude vybírán poplatek za prodejní místo a poplatek za připojení k elektrické energii. Níže uvedené ceny jsou na celou akci (tři dny) a není možné požadovat slevu například na jeden den. Ceník je shodný pro vlastní stánky i pro stánky zapůjčené od pivovaru Holba. Stánek by neměl mít větší plochu než 15 m2. U větších stánků budou ceny speciální - dohodou. Stánkaři budou muset dodržovat Instrukce pro provozovatele činnosti a souhlas s dodržováním musí potvrdit podpisem. Platba bude předem na účet Mikroregionu nebo v hotovosti před začátkem akce. Kontaktní osoba pro stánkaře bude pan Buťák, tel. 724 178 733, email: starosta@lesovecnadmoravici.eu.

Upřednostníme stánkaře s rozdílným sortimentem tak, abychom se snažili max. uspokojit soutěžící a návštěvníky. Provozovatelé, kteří se zúčastnili v minulých letech, mají přednost v rezervaci místa, nutno však potvrdit svou účast do 31. 5. 2020!

Přihláška ke stánkovému prodeji ke stažení << zde >>

Podmínky a pravidla pronájmu kelímků - pro stánkaře << zde >>

Ceník je rozdělen do třech kategorií:

Stánkový prodej

Rozdělení stánkového prodeje do kategorií dle nabízeného sortimentu a odběru el. energie.

Kategorie I. - kompletní sortiment, jídlo, pití                             nájem 4 000 Kč /celá akce
Kategorie II. - pouze jídlo                                                             nájem 2 600 Kč /celá akce
Kategorie III. – doplňkový prodej(korálky, malování atd.)        nájem 1 300 Kč /celá akce

Poplatek za připojení na el. Energii

Do 0,5 kW -     500,- Kč /celá akce
0,5- 5 kW -   1.500,- Kč /celá akce
5- 10 kW -    2.000,- Kč /celá akce

Pokud hodláte na festivalu prodávat točené pivo, upozorňujeme, že je to možné, ale jen za podmínky, že veškeré pivo, které se na této akci bude točit, bude pouze ŠERÁK 11° od pivovaru Holba a pouze koupené přímo na festivalu za jednotnou cenu za sud, kterou stanoví pořadatel + záloha 1.000,- Kč. Mimo piva budete moci zakoupit od pořadatele i sudovou limonádu od Holby a také nealkoholické pivo.

V letošním roce bude vybírán poplatek za připojení elektrické energie. Základní sazba za připojení s odběrem do 0,5 kW je 500,- Kč /celá akce za odběr 0,5 -5 kW je poplatek 1.1.500,- Kč /celá akce a za odběr 5 -10 kW je cena stanovena na 2.000,-Kč/celá akce. Maximální odběr je stanoven na 10 kW.

Před konáním akce zašle prodejce soupis veškerého elektrického zařízením a rozměry stánků, které bude používat! Pokud bude na akci použité jiné zařízení než uvedené v seznamu, bude prodejci uložena pokuta ve výši 5.000,- Kč, popřípadě bude vykázán z akce bez nároku na vrácení peněz!