Aktuální informace:

Vážené kapitánky, vážení kapitáni, členové posádek!

Děkujeme Vám za přihlášení na závody dračích lodí na Slezské Hartě v ročníku 2018. Všichni jste zařazení do bojů o dva poháry. O pohár Mikroregionu Slezská Harta budou zápolit podle dohodnutých pravidel pouze vybrané posádky z členských obcí svazku Mikroregionu Slezská Harta. Ostatní se utkají v boji o pohár MSK – „zbytek světa“. Podrobný rozpis tréninků a systém rozjížděk najdete v příloze << ke stažení zde >>.

Protože je Vás velké množství a areál na Slezské Hartě není nafukovací a zejména protože je vyhlášeno v celém MSK „Zvýšené nebezpečí vzniku požárů“ (viz příloha), museli jsme přistoupit k různým organizačním opatřením, tak aby byla co nejvíce zajištěna bezpečnost akce. Žádáme o dodržování všech stanovených pravidel :

1. Všichni startující musí podepsat prohlášení – posádkový list (na vlastní zodpovědnost, zdravotní stav, požární ochrana, GDPR apod. - viz pokyny pro závodníky). Vyplněné posádkové listy je potřeba odevzdat před pátečním tréninkem, v případě, že se posádka tréninku neúčastní, tak před poradou kapitánů.

Posádkový list ke stažení : 
<< formát *.doc >>
<< formát *.pdf >>

2. Všichni startující musí dodržovat bezpečnostní zásady, zásady slušného chování  a zásady požární ochrany  (viz příloha pokyny pro dodržování požární ochrany). Je vyhlášen přísný zákaz rozdělávání ohně a manipulace s otevřeným ohněm!
Zvýšené nebezpečí vzniku požáru << ke stažení zde >>

3. Areál akce je rozdělen podle plánku na několik sektorů:

Plán areálu << ke stažení zde >>

·         Žlutý sektor kolem vodní plochy je určen pouze jako zázemí pro posádky (ne k táboření), pro časomíru, zdravotníky, k nastupování  do lodí a vystupování z lodí a pro diváky.

·         V oranžovém sektoru je pódium, prodejní stánky, stan organizátorů ,  stany k posezení a atrakce pro děti.

·         Zelený sektor je určen k táboření. Vjezd vozidel do tohoto sektoru je povolen pouze pro složení nebo naložení nákladu. Každá posádka musí mít alespoň jeden hasicí přístroj! Posádky mohou najíždět do areálu akce a stavět zázemí až od pátku 24.8.2018 ráno!  Přesné místo pro postavení zázemí domluví předem s organizátorem.

·         Modrý sektor je určen k parkování vozidel. Vstup osob do areálu je zdarma, parkovné činí 100 Kč za každý vjezd do areálu. Všichni kapitáni obdrží na pátečním tréninku čtyři parkovací karty pro každou posádku. Vozidlo, které bude mít viditelně nalepenou tuto kartu, bude mít každý další vjezd zdarma po celou dobu festivalu.

4 . Rozpis tréninků  -  posádky, které si v průběhu přihlášky trénink neobjednaly a aktuálně mají o trénink zájem, kontaktujte nás prosím na info@torrsen-sports.cz, pokusíme se vám vyjít vstříc.

Rozpis tréninků << ke stažení zde >>

5. Časový harmonogram – v průběhu závodu je potřeba sledovat počítadlo rozjížděk u cílového stanu, kde bude vždy aktuální číslo rozjížďky, která je na vodě, nebo se na vodu chystá, časy jsou pouze orientační!

Časový harmonogram jízd << ke stažení zde >>

6. Nápoje budou podávány ve vratných EKOkelímcích.

7. Zázemí posádek nebude možno napojit na hlavní elektrocentrálu. Musíme zajistit elektřinu přednostně pro organizátory, pódium a stánkaře.

8. Celý areál bude nepřetržitě monitorován kamerami a PČR.

9. V případě dotazů k samotným závodům (sportovní část) nás prosím kontaktujte na info@torrsen-sports.cz, s dotazy obecného charakteru nás kontaktujte na adresách starosta@leskovecnadmoravici.cz, nebo na libor.unverdorben@mubruntal.cz

10. Veškeré další informace naleznete na stránkách akce  www.dracilodeharta.cz

Stále hledáme pomocníky na organizování akce. Je-li někdo ochoten pomoci (žádáme zejména posádky z okolních obcí), kontaktujte prosím starostu Leskovce nad Moravicí Bedřicha Buťáka  724 178 733 nebo předsedu svazku  Libora Unverdorbena 724 178 700.